Opieka zdrowotna nad uczniami

Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

2 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ustawa_o_opiece, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje: 

– profilaktyczną opiekę zdrowotną, 

– promocję zdrowia,

– opiekę stomatologiczną.

Opiekę nad dziećmi w w/w zakresie sprawuje pielęgniarka Pani Wioletta Romanowska.

Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia prowadzona jest w dentobusie – „Eurodent” – Agnieszka Cimochowska.

Opieka zdrowotna  sprawowana jest nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.

Sprzeciw wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną – druk do pobrania: Sprzeciw_wobec_objecia_ucznia_profilaktyczna_opieka_zdrowotna_GN -word